لینک باکس
شهر فرنگه از همه رنگه - عکسهای متفاوت از خز و خیل پارتی پارک پردیسان

 

پارک پردیسان تهران در روزهای اخیر روزهای پر تنش و شلوغی رو گذرونده و

بعد از جشنواره آب بازی که براه افتاد و حسابی همه خانمها و آقایان هم رو خیسوندند (!)

و از خجالت برخی از مسئولین محترم در اومدند 2 روز پیش هم جشنواره خز و خیل بازی در

این پارک بر پا شد و جوونا دست در دست هم مثلا تیپ خز و داغون زدند ...

احتمالا این اقدام نیز با واکنش تند مسئولان کشور مواجه خواهد شد و همین روزاست که پارک

پردیسان خیلی سفت (!!!!) و به اصطلاح تا دسته (!!!!) پولومب بشه !  

با هم تصاویری از این مراسم رو میبنینم با این تفاوت که این عکسها با عکسهایی که در سایتهای

خبری دیدید خیلی فرق میکنه چون از دوربینهای شخصی دوستان نزدیکم و بروبکس همیشه در

صحنه مارشالی تهیه و در اختیار ما قرار داده شده تا شما ببینید :

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22940.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22917.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22918.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22919.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22920.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22921.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22922.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22923.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22924.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22925.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22926.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22927.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22928.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22929.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22930.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22931.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22932.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22933.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22934.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22935.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22936.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22937.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22938.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22939.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22941.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22942.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22943.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22944.aspx

 

http://marshal-modern.ir/Archive/22945.aspx

 

علافی های یه نفر بیکار  | لینک ثابت |